Author: Karolina Mikołajek DT

Pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium w sprawie UNWW przyjęty do rozpoznania w pierwszej instancji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania pierwszy w Polsce pozew grupowy przeciwko bankowi dotyczący zarówno tzw. „frankowiczów”, jak i tzw. „złotówkowiczów”. Jest to jednocześnie drugi pozew grupowy wytoczony przeciwko Bankowi Millennium. Jego przedmiotem jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Przeszło 450 Kredytobiorców – w których […]

Read More →

Prawomocnych wyroków w sprawie UNWW przeciwko mBank ciąg dalszy :-)

Na stronie pozwałemBank oraz w portalu Bankier.pl opisana została jedna ze spraw indywidualnych o UNWW prowadzonych przeciwko mBank S.A. przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zakończona wygraną Kredytobiorców (wyrok prawomocny). Ze swojej strony chcielibyśmy jedynie dodać, że sprawa dotyczyła ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pobranego nienależnie przez mBank S.A. w łącznej kwocie ponad 36 tys. PLN w stosunku do dwóch […]

Read More →

Ustawa frankowa nie utrudni procesu z bankiem

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu p. Redaktor Jolanty Ojczyk (Rzeczpospolita) dotyczącego wpływu tzw. ustawy frankowej, której projekt przedstawiła na początki tego miesiąca Kancelaria Prezydenta RP na procesy wytaczane bankom przez konsumentów posiadających kredyty waloryzowane kursem waluty obcej. Artykuł dostępny jest pod linkiem: Rzeczpospolita: Ustawa frankowa nie utrudni procesu z bankiem

Read More →

Istotny pogląd UOKiK w sprawie „nabitych w mBank”

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszy tzw. istotny pogląd – w sprawie z powództwa Reprezentanta Grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko mBank S.A. Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczy sporu prowadzonego na drodze pozwu grupowego przez kredytobiorców- konsumentów, którzy zawarli z mBankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego,w których bank zawarł m.in. […]

Read More →

#RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Adwokat Marcin Szymański był gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE poświęconego projektowi tzw. ustawy frankowej zaprezentowanemu przez Kancelarię Prezydenta RP 2 sierpnia 2016 r. Z przedstawionym przez Mec. Szymańskiego stanowiskiem na temat ustawy zapoznać się można pod następującymi linkami: Marcin Szymański o ustawie frankowej #RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Read More →

Marcin Szymański o raporcie rzecznika finansowego ws. kredytów walutowych

W artykule „Krytyka banków nie jest zbrodnią” adw. Marcin Szymański  wskazuje, iż Rzecznik Finansowy ma pełne prawo przedstawić swoje poglądy w sprawie kredytów waloryzowanych walutą obcą, zaś Raport Rzecznika Finansowego w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach kredytu waloryzowanych kursem waluty obcej  nie jest orzeczeniem, które rozstrzyga spór cywilnoprawny. „Nie ma zatem żadnych podstaw, aby twierdzić, […]

Read More →

„Sama jaskółka już jest miła…” – polemika

Autorzy artykułu opublikowanego w dniu 19 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” przekonywali, iż linia orzecznicza w tzw. „sprawach frankowych” jest niekorzystna dla Kredytobiorców, zaś kwietniowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek sprawie o klauzule waloryzacyjne (przegrana banku) niczego w „ugruntowanej linii orzeczniczej” nie zmienia. Bez wątpienia kwietniowy wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. […]

Read More →

Kolejna przegrana mBank S.A. w sprawie o UNWW

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo Klienta Drzewiecki Tomaszek i zasądził na rzecz Kredytobiorcy od pozwanego banku  przeszło 13 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez bank kwot na tzw. „ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”. Wyrok nie jest prawomocny.

Read More →

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – prawomocna przegrana mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny – Odwoławczy wydanym w sprawie o sygn. akt: XXVII Ca 815/16 w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorców reprezentowanych przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zasądzając na Ich rzecz zwrot wszystkich „składek” UNWW pobranych od tych Kredytobiorców przez mBank S.A. Wyrok jest prawomocny.

Read More →