O skutkach bezskuteczności walutowej klauzuli waloryzacyjnej – publikacja w „Rzeczpospolitej”.

W artykule: Frankowicze: banki zapłacą za klauzule waloryzacyjne o tym, że umowa kredytu indeksowanego stanowi jeden z prawnie dopuszczalnych wariantów umowy kredytowej oraz o kolejnych wyrokach korzystnych dla kredytobiorców spłacających kredyty waloryzowane kursem walut obcych, obszernie opowiadają r. pr. Klaudia Babska i adw. Marcin Szymański z kancelarii Drzewiecki Tomaszek w swojej polemice ze stanowiskiem r. pr. Anny Cudnej – Wagner i adw. Bartosza Miąskiewicza zaprezentowanym w artykule „Franki trzeba przeliczyć po kursie rynkowym” („Rzeczpospolita” nr 220 z 20 września 2016 r.).

Pełna treść opinii autorstwa prawników z naszej kancelarii, opublikowanej na łamach dziennika „Rzeczpospolita”, dostępna jest pod poniższym linkiem:

Jeśli klauzula jest bezskuteczna, to nie istnieje ani przepis prawa, ani utrwalony zwyczaj nakazujący waloryzację kredytu i określający jej zasady – piszą prawnicy.