Pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium w sprawie UNWW przyjęty do rozpoznania w pierwszej instancji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania pierwszy w Polsce pozew grupowy przeciwko bankowi dotyczący zarówno tzw. „frankowiczów”, jak i tzw. „złotówkowiczów”.

Jest to jednocześnie drugi pozew grupowy wytoczony przeciwko Bankowi Millennium. Jego przedmiotem jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW). Przeszło 450 Kredytobiorców – w których imieniu występuje Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie – domaga się od pozwanego banku zwrotu (zapłaty) nienależnie pobranych od Nich przez bank opłat na UNWW, wskazując, że wszystkimi opłatami UNWW pobranymi w związku z umowami kredytowymi obciążeni zostali niezgodnie z prawem.

Z informacjami na temat wczorajszej rozprawy mogą Państwo zapoznać się na stronie millennium.arkis.pl

Komunikat kancelarii Drzewiecki Tomaszek odnośnie rozprawy dostępny jest na stronie www.dt.com.pl w dziale: Aktualności (Pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium w spr. UNWW przyjęty do rozpoznania w pierwszej instancji).