Kontakt

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000874734.

Wszelkie zapytania odnośnie pozostających w toku postępowań grupowych przeciwko Bankowi Millennium S.A. uprzejmie prosimy kierować na adres e-mail: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl

Zapytania odnośnie postępowań indywidualnych w tzw. sprawach „frankowych” prosimy kierować na adres e-mail: bankipozwyindywidualne@dt.com.pl

Biuro w Warszawie (Centrala)– pod tym adresem przyjmowane są Państwa dokumenty zgłoszeniowe:

Belvedere Plaza, ul. Belwederska 23
(wejście od ul. Spacerowej)
00-761 Warszawa
tel. (+48 22) 840 95 00
fax (+48 22) 840 95 10
e-mail ogólny biura: dt@dt.com.pl
otwarte: 9.00-19.00