Jakie umowy kredytowe uprawniają do podpisania umowy z kancelarią

  • Musi to być umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do franków szwajcarskich.
  • Stroną umowy musi być Bank Millennium S.A. Do obecnie kompletowanej grupy nie kwalifikują się osoby, które zawarły kredyt z innymi bankami.
  • Umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez Państwa z bankiem Millennium S.A. musi zawierać w swej treści następujące klauzule:
    „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
    „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”
  • Jeśli zawarliście Państwo aneks do umowy o kredyt hipoteczny, który zmienia cytowane wyżej niedozwolone zapisy, to nadal możliwym jest przyłączenie się do grupy.
  • Jeśli nie są Państwo pewni, czy umowa kwalifikuje się do pozwu grupowego, uprzejmie prosimy o przesłanie jej skanu na adres: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl lub o przekazanie nam kopii umowy faksem na numer 22 840 95 10.