Kwoty wynagrodzenia

W ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Państwa umowy o świadczenie usług prawnych należy wpłacić na konto bankowe Kancelarii łącznie 750,00 PLN brutto.

Na kwotę tą składają się:

  • 500,00 PLN brutto stanowiące połowę wynagrodzenia należnego Kancelarii od każdego z członków grupy za obsługę postępowania w sprawie powództwa zbiorowego. (Druga część wynagrodzenia, czyli 500,00 PLN, płatna jest po zakończeniu sprawy, tj. po wydaniu orzeczenia przez Sąd lub zawarciu przez grupę ugody z Bankiem.)
  • 250,00 PLN brutto na poczet wynagrodzenia za obsługę administracyjną oraz opłat sądowych. Szczegóły rozliczenia tej kwoty określa umowa o świadczenie usług prawnych.