Dane do wpłaty

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat wynikających z treści umowy na obsługę prawną pozwu grupowego dotyczącego klauzul indeksacyjnych na rachunek bankowy:

„Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k.
ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa
02 1050 1025 1000 0090 3019 4295

Tytuł przelewu: imię i nazwisko pozew grupowy Millennium

Kwota: 750 zł

W terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na wskazanym wyżej rachunku bankowym Kancelaria wystawi Państwu stosowny dokument księgowy.