Author: Karolina Mikołajek DT

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 – bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 15.06.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-520/21 wydał wyrok, w którym potwierdził, że w razie uznania za nieważną umowy kredytu zawierającej nieuczciwe postanowienia umowne bank nie może domagać się od konsumenta tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Z orzeczenia wynika, że bankowi przysługuje w takiej sytuacji wyłącznie zwrot wypłaconej kwoty kapitału […]

Read More →

Pytania do TSUE w postępowaniu ze skarg na decyzję BFG

📣 W ramach postępowania VI SA/Wa 2964/22, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zadał TSUE pytania prejudycjalne w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. kancelaria DRZEWIECKI TOMASZEK reprezentuje kilkunastu Klientów, na rzecz których w październiku 2022 r. wraz z adw. Marcinem Szymańskim i r.pr. Joanna Trojacka, LL.M. złożyliśmy skargi na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble […]

Read More →

Zarzut zatrzymania nadal chroni nieuczciwych przedsiębiorców – Sąd Najwyższy czeka na TSUE.

👉 Wczoraj Sąd Najwyższy nie podjął uchwały w sprawie prawa zatrzymania (III CZP 89/22), również wczoraj zapadł – uwzględniający zarzut zatrzymania – wyrok  Sądu Apelacyjnego w sprawie p. Dziubak, pierwszych polskich konsumentów, których sprawa „frankowa” trafiła do TSUE, a w przestrzeni publicznej (pudelek.pl) podano, że była prezes amerykańskiego banku wierzy, iż jest reptidem.👉 O zarzucie […]

Read More →

Nieważność umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski (SSO Rafał Wagner, I C 1807/20)

Ogłoszony w dniu dzisiejszym w prowadzonej przez nas sprawie wyrok, jakkolwiek nieprawomocny, wart jest odnotowania z kilku przyczyn. Po pierwsze z uwagi na to, że w sprawie dziś zakończonej badaniu podlegała umowa o kredyt denominowany dawnego BZ WBK – umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski, która co prawda w naszej ocenie jedynie pozornie może wydawać się […]

Read More →

GETIN – INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW-KONSUMENTÓW Z UMOWAMI KREDYTU INDEKSOWANEGO W ZWIĄZKU Z PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJĄ

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem dnia 30.09.2022 r. (piątek) przez Getin Noble Bank S.A. informacji dostępnych pod poniższym linkiem: https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/bfg-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-getin-noble-bank-sa-ktorego-dzialalnosc-zostanie-przeniesiona-do-wspolnego-banku-bfg-i-systemu-ochrony-bankow-komercyjnych-utworzonego-przez-osiem-bankow-komercyjnych.html przedstawiamy krótkie podsumowanie bieżącej sytuacji związanej z rozpoczęciem przymusowej restrukturyzacji (tzw. procedura resolution) wobec Getin Noble Bank S.A. Załączamy poniżej link do dokumentu opublikowanego na stronie Getin Noble Bank S.A., zawierającego także treść opisanej […]

Read More →

Bank Millennium i Deutsche – prawomocne wygrane Klientów DT, nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania, nie będzie skargi kasacyjnej DB

Sprawa przeciwko Bankowi Millennium – kredyt indeksowany kursem CHF i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  W tej sprawie w I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie (SSR Robert Bełczącki) wydał wyrok niekorzystny dla naszych Klientów. Stwierdził w nim co prawda, że Walutowa Klauzula Indeksacyjna jest abuzywna, ale uznał, że automatycznie upada postanowienie dotyczące […]

Read More →

Szczęśliwy piątek trzynastego – Sukces Klienta DT w Sądzie Najwyższym w sprawie przeciwko Deutsche Bank !!!

W ostatni piątek – 13 maja 2022 r. – Sąd Najwyższy w składzie Przewodniczący – SSN Paweł Grzegorczyk Sędziowie: SSN Marta Romańska, SSN Roman Trzaskowski rozpoznał skargę kasacyjną reprezentowanego przez nas konsumenta w sprawie przeciwko Deutsche Bank od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2022 r. – I ACa 65/19 (w pierwszej […]

Read More →

Sąd Najwyższy otworzył drogę do żądania stwierdzenia nieważności nieuczciwych umów kredytu również dla przedsiębiorców.

Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 40/22, Sąd Najwyższy (SSN Marcin Krajewski, SSN Beata Maria Janiszewska, SSN Mariusz Andrzej Załucki ) orzekł, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt indeksowy do waluty obcej są zapisy umowy upoważniające kredytodawcę do jednostronnego określenia kursu waluty wskazanej jako właściwa do wyliczenia […]

Read More →

Kolejne trzy prawomocne wygrane naszych Klientów – zarzut zatrzymania zgłoszony przez banki nieuwzględniony

✌️✌️ Wyrokiem z dnia 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy w sprawie V Ca 1236/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 7.03.2019 r., sygn. akt I C 4201/17 i nie uwzględnił zgłoszonego […]

Read More →

prawo.pl: Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

👉 „Nazwanie wyroku sądowego, ewidentnie naruszającego prawo unijne „przełomowym”, czy brak wskazania, że od wyroku przysługuje apelacja, może wprowadzać konsumentów w błąd, skłaniając ich do podjęcia decyzji, których nie podjęliby mając pełną wiedzę na temat sytuacji prawnej. Może więc zostać zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa.”  👉 „Sędziowie, którzy otwarcie opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa […]

Read More →