Category: TSUE

adw. Marcin Szymański – Frankowa uchwała SN to żadna rewolucja, ale będzie miała wpływ na orzecznictwo

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem adwokata Marcina Szymańskiego, partnera w Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK, na temat uchwały Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2024 r. (III CZP 25/22) w sprawie kluczowych zagadnień występujących w tzw. sprawach frankowych. https://www.prawo.pl/biznes/frankowa-uchwala-sn-z-25-kwietnia-jaki-bedzie-miala-wplyw-na-frankowiczow,526710.html

Read More →

Duża uchwała SN z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie III CZP 25/22 co do zasady zgodna z orzecznictwem TSUE

Izba Cywilna Sądu Najwyższego wreszcie podjęła długo wyczekiwaną uchwałę w sprawie zagadnień „frankowych”. Co do zasady duża uchwała frankowa potwierdza wcześniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Koryguje je w tych kwestiach, które nie były zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z uchwały wynika, że:👉nie można zastąpić nieuczciwego warunku umownego odnoszącego się do sposobu ustalania kursu waluty […]

Read More →

Już jutro ważna uchwała „frankowa”

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego zbiera się, aby na wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego podjąć uchwałę w sprawie kluczowych (w większości już rozstrzygniętych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE) zagadnień występujących w tzw. sprawach frankowych (III CZP 25/22). To dobry moment do podsumowania i refleksji, skoro prowadzimy sprawy […]

Read More →

Odwołanie terminu posiedzenia SN w sprawie III CZP 59/22

Dziś Sąd Najwyższy podjąć miał uchwałę w powiększonym składzie w sprawie III CZP 59/22. Pytanie prawne zadano w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w której kredytobiorców reprezentuję wraz z adw. Marcinem Szymańskim i adw. Krzysztof Woronowicz z kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK. Wczoraj powiadomiono nas o odwołaniu posiedzenia SN i podano informację o złożeniu przez Bank Millennium […]

Read More →

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 – bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 15.06.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-520/21 wydał wyrok, w którym potwierdził, że w razie uznania za nieważną umowy kredytu zawierającej nieuczciwe postanowienia umowne bank nie może domagać się od konsumenta tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Z orzeczenia wynika, że bankowi przysługuje w takiej sytuacji wyłącznie zwrot wypłaconej kwoty kapitału […]

Read More →

Bank Millennium i Deutsche – prawomocne wygrane Klientów DT, nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania, nie będzie skargi kasacyjnej DB

Sprawa przeciwko Bankowi Millennium – kredyt indeksowany kursem CHF i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  W tej sprawie w I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie (SSR Robert Bełczącki) wydał wyrok niekorzystny dla naszych Klientów. Stwierdził w nim co prawda, że Walutowa Klauzula Indeksacyjna jest abuzywna, ale uznał, że automatycznie upada postanowienie dotyczące […]

Read More →

Kolejne trzy prawomocne wygrane naszych Klientów – zarzut zatrzymania zgłoszony przez banki nieuwzględniony

✌️✌️ Wyrokiem z dnia 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy w sprawie V Ca 1236/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 7.03.2019 r., sygn. akt I C 4201/17 i nie uwzględnił zgłoszonego […]

Read More →

prawo.pl: Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

👉 „Nazwanie wyroku sądowego, ewidentnie naruszającego prawo unijne „przełomowym”, czy brak wskazania, że od wyroku przysługuje apelacja, może wprowadzać konsumentów w błąd, skłaniając ich do podjęcia decyzji, których nie podjęliby mając pełną wiedzę na temat sytuacji prawnej. Może więc zostać zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa.”  👉 „Sędziowie, którzy otwarcie opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa […]

Read More →

prawo.pl – „Sądy w sprawach frankowych wciąż orzekają wbrew TSUE – mogą być pozwy wobec Skarbu Państwa”

Dla spraw „frankowych” na pewno przełomowy stał się wyrok w sprawie Dziubak i tym samym od końca 2019 r. szala zwycięstwa przechyliła się na stronę konsumentów. To na pewno cieszy, ale też dziwi, gdyż przed pierwszą polską sprawą „frankową” TSUE wielokrotnie wypowiedział się na temat zakresu ochrony, jaką winno zapewnić prawo krajowe konsumentowi na rynku […]

Read More →

Prawomocne zabezpieczenie roszczeń naszego Klienta w sprawie przeciwko Deutsche

Rok 2021 zamknęliśmy złożeniem pozwu w imieniu frankowicza, który zawarł umowę o kredyt denominowany kursem CHF z Deutsche Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie w ekspresowym tempie rozpoznał zawarty w pozwie wniosek o zabezpieczenie roszczeń konsumenta i postanowieniem z dnia 30.12.2021 r. wniosek w całości uwzględnił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest skuteczne od dnia jego wydania. […]

Read More →