Prawomocne zabezpieczenie roszczeń naszego Klienta w sprawie przeciwko Deutsche

Rok 2021 zamknęliśmy złożeniem pozwu w imieniu frankowicza, który zawarł umowę o kredyt denominowany kursem CHF z Deutsche Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie w ekspresowym tempie rozpoznał zawarty w pozwie wniosek o zabezpieczenie roszczeń konsumenta i postanowieniem z dnia 30.12.2021 r. wniosek w całości uwzględnił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest skuteczne od dnia jego wydania. Tym samym od dnia wydania grudniowego postanowienia bank nie pobiera od naszego klienta dalszych rat spłaty.

Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 8.04.2022 r. oddalone zostało zażalenie banku na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, co oznacza, że bank nie może obciążyć kredytobiorcy żadną płatnością w wykonaniu spornej umowy o kredyt denominowany do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.