Odwołanie terminu posiedzenia SN w sprawie III CZP 59/22

Dziś Sąd Najwyższy podjąć miał uchwałę w powiększonym składzie w sprawie III CZP 59/22.

Pytanie prawne zadano w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w której kredytobiorców reprezentuję wraz z adw. Marcinem Szymańskim i adw. Krzysztof Woronowicz z kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK.

Wczoraj powiadomiono nas o odwołaniu posiedzenia SN i podano informację o złożeniu przez Bank Millennium wniosku o test niezawisłości wszystkich siedmiu sędziów wyznaczonych do orzekania w tej sprawie. Wniosek taki formułowany jest w oparciu o art. 29 par. 5 i 6 ustawy o SN.

Zgodnie z tym przepisem wniosek może zostać sformułowany wobec sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego delegowanego do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym wyznaczonego do składu rozpoznającego:
1) środek zaskarżenia;
2) sprawę dyscyplinarną;
3) sprawę o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury;
4) sprawę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczącą sędziego Sądu Najwyższego;
5) sprawę z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Wydaje się, że podjęcie uchwały w sprawie zagadnienia prawnego nie mieści się w powyższym katalogu spraw, ale bez wątpienia cel złożenia wniosków został osiągnięty i możliwe, że jedna z pierwszych tzw. spraw frankowych w Polsce, zainicjowana przez nas w roku 2014, nadal na czas bliżej nieokreślony pozostanie w Sądzie Najwyższym w zawieszeniu w oczekiwaniu na uchwałę SN.

O istocie analizowanego przez Sąd Najwyższy przeczytają Państwo więcej na stronie Business Insider w artykule dostępnym pod linkiem poniżej.

https://businessinsider.com.pl/prawo/cztery-wazne-wyroki-dla-frankowiczow-w-tsue-sn-i-nsa/dp70fzb