Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 – bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W dniu 15.06.2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-520/21 wydał wyrok, w którym potwierdził, że w razie uznania za nieważną umowy kredytu zawierającej nieuczciwe postanowienia umowne bank nie może domagać się od konsumenta tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Z orzeczenia wynika, że bankowi przysługuje w takiej sytuacji wyłącznie zwrot wypłaconej kwoty kapitału (kwoty udostępnionej konsumentowi w złotych polskich), bez dodatkowego oprocentowania lub innych należności (o ile roszczenie o zwrot kapitału nie jest pozbawione podstaw z innych przyczyn, np. z powodu przedawnienia roszczeń banku).

Jednocześnie Trybunał potwierdził, że konsumentowi – oprócz prawa do zwrotu wszystkich pobranych od niego płatności – w razie nieważności umowy kredytu może przysługiwać roszczenie o bezumowne korzystanie ze środków konsumenta przez bank.

Wydany wyrok stanowi potwierdzenie oceny, jaką prezentowała od długiego czasu nasza kancelaria, a także prawnicy i instytucje zajmujące się ochroną konsumentów, w tym Rzecznik Finansowy czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Stanowisko Trybunału UE jest wiążące dla innych sądów i stanowić będzie istotne wzmocnienie konsumentów w rozliczeniach z bankami stosującymi nieuczciwe warunki w umowach kredytowych i innych.