Pytania do TSUE w postępowaniu ze skarg na decyzję BFG

📣 W ramach postępowania VI SA/Wa 2964/22, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zadał TSUE pytania prejudycjalne w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. kancelaria DRZEWIECKI TOMASZEK reprezentuje kilkunastu Klientów, na rzecz których w październiku 2022 r. wraz z adw. Marcinem Szymańskim i r.prJoanna Trojacka, LL.M. złożyliśmy skargi na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A.
📣 Ilość skarg na tą decyzję złożonych przez różne podmioty powoduje, że nadal trwa sprawdzanie skarg pod kątem formalnym. Według stanu na koniec grudnia 2022 r. w odniesieniu do skarg, które dotyczą naszych Klientów (w sumie 60 skarg) takie badanie pod względem formalnym zostało przeprowadzone dopiero w stosunku do kilkunastu skarg naszych Klientów – w żadnej z nich nie stwierdzono braków formalnych – co cieszy podwójnie biorąc pod uwagę ekstremalnie krótki czas na przygotowanie skargi i skompletowanie niezbędnych dokumentów od poszkodowanych. Rozpoznanie tych skarg skierowano na posiedzenie niejawne na 26.01.2023 r.
📣Jak podaje WSA w uzasadnieniu swojego postanowienia wydanego w dniu 26.01.2023 r. – Na mocy art. 111 § 1 Ppsa, na posiedzeniu niejawnym 26 stycznia 2023 r., Sąd zarządził połączenie do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia spraw ze skarg, które na datę wydania przez Przewodniczącego VI Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzenia o wyznaczeniu terminu posiedzenia sądu, zostały zarejestrowane (nadana im została sygnatura akt sprawy sądowej) i uznane za pozbawione uchybień formalnych. Wśród tych spraw jest sprawa ze skargi Rady Nadzorczej GNB a także innych podmiotów, które powołują się na naruszenie swojego interesu prawnego w wyniku wydania Decyzji BFG. Sąd zdecydował się na zadanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazanych w sentencji postanowienia pytań prejudycjalnych i zawiesił postępowanie w sprawie.

📣📣📣 Uzasadnienie postanowienia WSA jest już dostępne na stronie www sądu pod linkiem: https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/1183/postanowienie-wsa-w-warszawie-w-sprawie-przymusowej-restrukturyzacji-getin-noble-bank-sa.html