prawo.pl: Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

👉 „Nazwanie wyroku sądowego, ewidentnie naruszającego prawo unijne „przełomowym”, czy brak wskazania, że od wyroku przysługuje apelacja, może wprowadzać konsumentów w błąd, skłaniając ich do podjęcia decyzji, których nie podjęliby mając pełną wiedzę na temat sytuacji prawnej. Może więc zostać zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa.”

 👉 „Sędziowie, którzy otwarcie opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa TSUE w sprawach dotyczących praworządności i statusu sędziów, ignorują prawo unijne, chroniące konsumenta. A przecież praworządność i ochrona konsumenta wyrastają z takiej samej, traktatowej podstawy.”

– dr Aneta Wiewiorowska w rozmowie z prawo.pl o nieprawomocnym wyroku łódzkiego Sądu Okręgowego w sprawie pozwu grupowego przeciwko mBankowi i o związaniu polskich sądów orzecznictwem TSUE 👍👍👍

Całość wywiadu dostępna jest pod linkiem: 👇 👇 👇

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/frankowicze-polskie-sady-musza-respektowac-orzeczenia-tsue,514897.html

Warto w związku z tą rozmową przypomnieć, że 9.02.2022 r. na oficjalnej stronie mBank S.A. zamieszczono komunikat prasowy odnoszący się do wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie pozwu grupowego skierowanego do tego sądu przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w m.st. Warszawie w imieniu „frankowiczów”, którzy zawarli umowy o kredyt indeksowany kursem CHF z tym bankiem:

👇 👇 👇

https://pl.media.mbank.pl/176668-wazny-wyrok-sadu-w-sprawie-17-tys-kredytobiorcow-umowy-frankowe-obowiazuja

W oparciu o ten komunikat mnożyły się następnie publikacje prasowe, informujące o rzekomo „przełomowym” orzeczeniu w sprawach „frankowych”. Tymczasem 👉 jest to orzeczenie nieprawomocne, które 👉 stoi w sprzeczności z dorobkiem orzeczniczym TSUE w dziedzinie ochrony konsumenta na rynku usług finansowych, więc publiczne celebrowanie tego wyroku przez bank wydaje się być zdecydowanie przedwczesne.