Uwagi DT na temat projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Szanowni Państwo,

zamieszczamy poniżej link do naszej publikacji w dzienniku Rzeczpospolita, dotyczącej planowanych zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Uważamy, że wiele proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (w treści artykułu, do którego link znajduje się poniżej, omówiono jedynie część planowanych rozwiązań) powinno przyspieszyć wstępną fazę procesu grupowego i upowszechnić instytucję pozwu zbiorowego, co byłoby korzystne dla bardzo szerokiego grona podmiotów (tak konsumentów, jak i przedsiębiorców). Warto byłoby jednak rozważyć dodatkowo wsparcie regulacyjne w tym zakresie dla sądów (odnośnie do zmiany sposobu i ilości spraw przydzielanych danemu składowi orzekającemu), czy chociażby ustawowo zapewnić zaplecze prawno-administracyjne rzecznikom konsumentów, którzy zgodnie z omawianą w artykule ustawą mogą występować jako reprezentanci grupy w sporach zainicjowanych w celu ochrony praw konsumentów. Pozwoliłoby to odciążyć obie te instytucje, siłą rzeczy mocno zaangażowane w sprawy postępowań grupowych.

Treść artykułu dostępna jest po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Zmiany w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym powinny upowszechnić ten tryb i przyspieszyć wstępną fazę procesu. Do pełnego sukcesu potrzebne są jeszcze jednak zmiany metod statystycznych – piszą prawnicy.