Komunikat prasowy kancelarii DT z 7.03.2017 r.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2017 r. prowadzony przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek pozew grupowy o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko Bankowi Millennium S.A. został prawomocnie przyjęty do rozpoznania. Jest to pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko bankowi, w którym roszczeń wynikających z niedozwolonych zapisów w umowach kredytu dochodzą wspólnie konsumenci, którzy zawarli umowy kredytu waloryzowane kursem waluty obcej (franka, euro, jena), jak i konsumenci będący stroną umowy kredytu bez waloryzacji walutowej (czyli potocznie „złotówkowicze”). Wsparcia grupie po raz kolejny udzieliła Pani Jadwiga Urbańska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie, reprezentowana w sprawie przez adw. Zbigniewa Drzewieckiego, adw. Marcina Szymańskiego i adw. Krzysztofa Woronowicza oraz r. pr. Karolinę Mikołajek.

W pozwie grupowym kredytobiorcy dochodzą od banku zwrotu kwot pobranych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Dnia 6 marca 2017 r. zapadł natomiast kolejny korzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Sąd pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Bank Millennium S.A. w związku z umową o kredyt złotowy waloryzowany kursem waluty obcej – franka szwajcarskiego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia ponownie potwierdzono, że zawarte w umowie kredytu udzielonego przez Bank Millennium S.A. walutowe klauzule waloryzacyjne są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i jako takie nie wiążą kredytobiorcy. Oznacza to, że bank nieprawidłowo określił saldo zadłużenia z tytułu udzielonego w złotych kredytu i nie przysługuje mu wobec kredytobiorcy roszczenie w kwocie wskazanej w bankowym tytule egzekucyjnym. Przed Sądem I instancji kredytobiorcę reprezentowali pro bono radca prawny Joanna Trojacka i adwokat Marcin Szymański. Istotne poglądy w sprawie przedstawił Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK. Wyrok nie jest prawomocny.