Category: Prace legislacyjne

Uwagi DT na temat projektu nowelizacji ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Szanowni Państwo, zamieszczamy poniżej link do naszej publikacji w dzienniku Rzeczpospolita, dotyczącej planowanych zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Uważamy, że wiele proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (w treści artykułu, do którego link znajduje się poniżej, omówiono jedynie część planowanych rozwiązań) powinno przyspieszyć wstępną fazę procesu […]

Read More →

Prawnicy DT o prezydenckim projekcie ustawy frankowej.

Prezydencki projekt zamyka pewien etap starcia na linii kredytobiorcy bank, choć nie rozwiązuje problemów kredytobiorców. Zaproponowane rozwiązania wymagają jednak doprecyzowania, tak aby nie budziły wątpliwości i nie działały na niekorzyść konsumentów – przekonują prawnicy Zbigniew Drzewiecki i Marcin Szymański. (Z pełną treścią artykułu pt. Ustawa frankowa: plusy i minusy, opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”, mogą się Państwo […]

Read More →

Ustawa frankowa nie utrudni procesu z bankiem

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu p. Redaktor Jolanty Ojczyk (Rzeczpospolita) dotyczącego wpływu tzw. ustawy frankowej, której projekt przedstawiła na początki tego miesiąca Kancelaria Prezydenta RP na procesy wytaczane bankom przez konsumentów posiadających kredyty waloryzowane kursem waluty obcej. Artykuł dostępny jest pod linkiem: Rzeczpospolita: Ustawa frankowa nie utrudni procesu z bankiem

Read More →

#RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Adwokat Marcin Szymański był gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE poświęconego projektowi tzw. ustawy frankowej zaprezentowanemu przez Kancelarię Prezydenta RP 2 sierpnia 2016 r. Z przedstawionym przez Mec. Szymańskiego stanowiskiem na temat ustawy zapoznać się można pod następującymi linkami: Marcin Szymański o ustawie frankowej #RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Read More →

Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych”

W dniu dzisiejszym Rzecznik Finansowy opublikował analizę prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w zawieranych z konsumentami umowach kredytowych indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych walutą obcą. Z pełną treścią Raportu Rzecznika Finansowego na ten temat zapoznać można się pod linkiem: Raport Rzecznika Finansowego – „kredyty walutowe”. Podsumowanie Raportu RF: Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule […]

Read More →

„Ryzykowna gra frankiem” – adw. Zbigniew Drzewiecki i adw. Krzysztof Woronowicz o nowej „ustawie frankowej”.

Opublikowany dnia 3 lutego 2016 r. w dodatku „Rzeczpospolitej” – „Rzecz o prawie” – artykuł autorstwa adw. Zbigniewa Drzewieckiego i adw. Krzysztofa Woronowicza pt. „Ryzykowna gra frankiem” jest już dostępny w całości w wersji elektronicznej. Z treścią publikacji zapoznać się można pod linkiem: Ryzykowna gra frankiem – Rzecz o prawie  

Read More →

Komentarz do projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu

Założenia prezydenckiego projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw potwierdzają słuszność podnoszonych przez liczne grupy konsumentów zarzutów wobec banków, które udzielały kredytów walutowych oraz kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Więcej:    Frankowicze nie są bez szans

Read More →