Komentarz do projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu

Założenia prezydenckiego projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw potwierdzają słuszność podnoszonych przez liczne grupy konsumentów zarzutów wobec banków, które udzielały kredytów walutowych oraz kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej.

Więcej:    Frankowicze nie są bez szans