Author: Karolina Mikołajek DT

Istotny pogląd UOKiK w sprawie „nabitych w mBank”

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pierwszy tzw. istotny pogląd – w sprawie z powództwa Reprezentanta Grupy – Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie przeciwko mBank S.A. Stanowisko Prezesa UOKiK dotyczy sporu prowadzonego na drodze pozwu grupowego przez kredytobiorców- konsumentów, którzy zawarli z mBankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego,w których bank zawarł m.in. […]

Read More →

#RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Adwokat Marcin Szymański był gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE poświęconego projektowi tzw. ustawy frankowej zaprezentowanemu przez Kancelarię Prezydenta RP 2 sierpnia 2016 r. Z przedstawionym przez Mec. Szymańskiego stanowiskiem na temat ustawy zapoznać się można pod następującymi linkami: Marcin Szymański o ustawie frankowej #RZECZoPRAWIE – Marcin Szymański o prezydenckim projekcie ustawy frankowej

Read More →

Marcin Szymański o raporcie rzecznika finansowego ws. kredytów walutowych

W artykule „Krytyka banków nie jest zbrodnią” adw. Marcin Szymański  wskazuje, iż Rzecznik Finansowy ma pełne prawo przedstawić swoje poglądy w sprawie kredytów waloryzowanych walutą obcą, zaś Raport Rzecznika Finansowego w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach kredytu waloryzowanych kursem waluty obcej  nie jest orzeczeniem, które rozstrzyga spór cywilnoprawny. „Nie ma zatem żadnych podstaw, aby twierdzić, […]

Read More →

„Sama jaskółka już jest miła…” – polemika

Autorzy artykułu opublikowanego w dniu 19 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” przekonywali, iż linia orzecznicza w tzw. „sprawach frankowych” jest niekorzystna dla Kredytobiorców, zaś kwietniowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek sprawie o klauzule waloryzacyjne (przegrana banku) niczego w „ugruntowanej linii orzeczniczej” nie zmienia. Bez wątpienia kwietniowy wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. […]

Read More →

Kolejna przegrana mBank S.A. w sprawie o UNWW

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo Klienta Drzewiecki Tomaszek i zasądził na rzecz Kredytobiorcy od pozwanego banku  przeszło 13 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez bank kwot na tzw. „ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”. Wyrok nie jest prawomocny.

Read More →

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – prawomocna przegrana mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny – Odwoławczy wydanym w sprawie o sygn. akt: XXVII Ca 815/16 w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorców reprezentowanych przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zasądzając na Ich rzecz zwrot wszystkich „składek” UNWW pobranych od tych Kredytobiorców przez mBank S.A. Wyrok jest prawomocny.

Read More →

Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule niedozwolone w umowach kredytów „walutowych”

W dniu dzisiejszym Rzecznik Finansowy opublikował analizę prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w zawieranych z konsumentami umowach kredytowych indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych walutą obcą. Z pełną treścią Raportu Rzecznika Finansowego na ten temat zapoznać można się pod linkiem: Raport Rzecznika Finansowego – „kredyty walutowe”. Podsumowanie Raportu RF: Raport Rzecznika Finansowego: Klauzule […]

Read More →