Author: Karolina Mikołajek DT

Prawomocna przegrana banku w oparciu o prejudykat

W dniu 6 maja 2016 r. ogłoszony został wyrok Sądu II Instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) w szczególnie ważnej sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Pomiędzy tymi samymi stronami zapadło wcześniej prawomocne rozstrzygnięcie dotyczące stosowania klauzuli nakładającej na kredytobiorcę obowiązek „zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”. Pomimo wyroku zasądzającego zwrot pobranych już […]

Read More →

Klauzule waloryzacyjne – wygrana Kredytobiorcy.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia jako sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo kredytobiorcy reprezentowanego przez kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy” przeciwko bankowi w sprawie kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF). Sąd wskazał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą – […]

Read More →

UNWW – kolejna prawomocna wygrana kredytobiorcy

W dniu 23.02.2016 r. w sprawie o sygn. akt: V Ca 1313/15 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku w kolejnej sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Kredytobiorcę reprezentował w obu instancjach adwokat Marcin Szymański – wspólnik DT, będący również pełnomocnikiem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie w złożonym w sądzie we wrześniu ubiegłego roku pozwie […]

Read More →

Grupa pozywająca Bank Millennium o klauzule waloryzacyjne liczy już ponad 4000.

17 lutego 2016 roku kancelaria „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie rozszerzyła powództwo w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., zgłaszając do akt sprawy dokumentację kolejnych 1041 Członków Grupy. Prowadzony przez DT największy w Polsce pozew grupowy „Frankowiczów”, w którym na dzień dzisiejszy uczestniczy niespełna 4.500 Kredytobiorców, ma na celu ustalenie […]

Read More →

„Ryzykowna gra frankiem” – adw. Zbigniew Drzewiecki i adw. Krzysztof Woronowicz o nowej „ustawie frankowej”.

Opublikowany dnia 3 lutego 2016 r. w dodatku „Rzeczpospolitej” – „Rzecz o prawie” – artykuł autorstwa adw. Zbigniewa Drzewieckiego i adw. Krzysztofa Woronowicza pt. „Ryzykowna gra frankiem” jest już dostępny w całości w wersji elektronicznej. Z treścią publikacji zapoznać się można pod linkiem: Ryzykowna gra frankiem – Rzecz o prawie  

Read More →

Przegrana Banku w II Instancji w sprawie o UNWW

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny-Odwoławczy w  sprawie o sygn. akt: V Ca 1028/15, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 1170/14. Tym samym kancelaria DT uzyskała kolejne prawomocne rozstrzygnięcie potwierdzające […]

Read More →

„W jedności siła” – „Czarno na białym” o pozwach „Frankowiczów”

Dnia 20 stycznia 2016 r. wyemitowany został materiał dokumentalny poświęcony sądowym bataliom kredytobiorców z bankami. W nagraniu wykorzystano fragmenty wypowiedzi adw. Zbigniewa Drzewieckiego – pełnomocnika Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie w dwóch sporach zbiorowych z Bankiem Millennium S.A.  Materiał dostępny jest pod linkiem poniżej. W jedności siła – Czarno na białym TVN24

Read More →

Komentarz do projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu

Założenia prezydenckiego projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i zmianie niektórych innych ustaw potwierdzają słuszność podnoszonych przez liczne grupy konsumentów zarzutów wobec banków, które udzielały kredytów walutowych oraz kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej. Więcej:    Frankowicze nie są bez szans

Read More →