Pozew grupowy o klauzule waloryzacyjne prawomocnie przyjęty do rozpoznania.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. wydanym w sprawie z pozwu grupowego złożonego w imieniu ponad 5 tysięcy kredytobiorców przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie przeciwko Bankowi Millennium S.A. w związku ze stosowaniem przez ten Bank w umowach o kredyt zawartych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych regulujących zasady waloryzacji salda zadłużenia i rat spłaty w odniesieniu do waluty obcej – franka szwajcarskiego, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie pozwanego Banku Millennium S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny o przyjęciu pozwu do rozpoznania.

FullSizeRender

Pozew grupowy o klauzule waloryzacyjne jest pozwem o ustalenie odpowiedzialności banku w związku ze stosowaniem nieuczciwych warunków umownych w umowach zawartych z konsumentami. Wobec prawomocnego przyjęcia pozwu do rozpoznania kolejnym etapem sprawy będzie wykonanie wydanego już przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny zarządzenia o ogłoszeniu w prasie informującego o ostatecznym terminie, w jakim dopuszczalne jeszcze będzie dołączenie do grupy. Po upłynięciu terminu wskazanego przez Sąd złożenie oświadczenia o przystąpieniu do Grupy nie będzie już możliwe.