Postanowienie o składzie grupy w pozwie o klauzule waloryzacyjne

Na portalu orzeczeń sądów powszechnych opublikowane zostało postanowienie z dnia 14 stycznia 2019 r. o ustaleniu składu grupy w pozwie grupowym przeciwko Bankowi Millennium S.A. (sygn. akt: I C 1281/15). Z uwagi na upublicznienie tej informacji możemy ją podać także na tej stronie. Wcześniej informacja o wydaniu przez Sąd postanowienia o składzie grupy w tym postępowaniu dostępna była wyłącznie dla Członków Grupy na zamkniętym forum internetowym, do którego dostęp mają wszyscy uczestnicy tego postępowania.

Przypominamy także w tym miejscu, że każdy Członek Grupy powinien logować się na forum regularnie i znajdzie na nim wszystkie aktualne informacje o sprawie. Prosimy o niezadawanie pytań o swój udział w pozwie grupowym w komentarzach na Facebooku ani na innych powszechnie dostępnych platformach komunikacji. Status w pozwie możemy potwierdzić Państwu mailowo (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Państwa do kontaktu z kancelarią w treści umowy z kancelarią) albo za pośrednictwem forum.

W celu szybkiego przejścia na stronę logowania forum można kliknąć tutaj: Forum pozew grupowy Millennium

Adres e-mail dotyczący pozwu grupowego pozostał bez zmian: pozewgrupowymillennium@dt.com.pl