Wygrana konsumentów przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do informacji opublikowanej na naszej stronie FB, przedstawiamy do Państwa wiadomości uzasadnienie wyroku w sprawie prowadzonej przez adwokatów i radców prawnych z naszej kancelarii, którzy reprezentują kredytobiorców także w największym w Polsce pozwie grupowym dotyczącym kredytów waloryzowanych (indeksowanych) kursem waluty obcej. W omawianej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił roszczenie naszych Klientek i w pełni zaaprobował przedstawioną przez nas w uzasadnieniu tego roszczenia argumentację prawną.

Wyrok ten zapadł dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie z powództwa konsumentek (kredytobiorczyń kredytu indeksowanego kursem waluty obcej) przeciwko bankowi. Orzeczenie jest nieprawomocne. Spodziewamy się, że bank złoży od niego apelację. Z punktu widzenia interesu naszych Klientów orzeczenie jest w pełni satysfakcjonujące i odpowiadające prawu. Potwierdza ono także słuszność stanowiska prezentowanego przez Drzewiecki Tomaszek w postępowaniu grupowym przeciwko Bankowi Millennium S.A. ????

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uzasadnienia tego orzeczenia, gdyż Sąd Okręgowy odniósł się w nim kompleksowo do różnych zarzutów podnoszonych w sprawach kredytów indeksowanych (formułowanych przez pełnomocników obu stron tego typu sporów, w tym także do zarzutów, które nie były podnoszone w tym postępowaniu), jak i rozwiązań prezentowanych w orzecznictwie (w tym do koncepcji „zaplombowania luki” po nieuczciwej walutowej klauzuli waloryzacyjnej kursem średnim NBP, zwanej potocznie „wirusem wekslowym”). Ważną informacją, jaką chcemy tym wpisem Państwu przekazać, jest to, że Sąd ma prawo i obowiązek zbadania z urzędu ważności czynności prawnej (co miało miejsce w omawianej sprawie) oraz oceny, czy w umowie przedsiębiorcy z konsumentem figurują abuzywne (nieuczciwe) postanowienia umowne.

Wyrok wraz z uzasadnieniem dostępny jest po kliknięciu ⇒ TUTAJ ⇐