Prawomocna wygrana konsumentów w sprawie o UNWW.

DTSzanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na rozprawie w dniu 3 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny – Odwoławczy oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r., zasądzającego na rzecz naszych Klientów zwrot kwot nienależnie pobranych od Nich  przez bank jako opłaty na tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu I Instancji można zapoznać się po kliknięciu w link poniżej:

I_C_3576_15_wyrok z uzasadnieniem _prawomocny