Author: Karolina Mikołajek DT

Kolejna wygrana w sprawie indywidualnej przeciwko Bankowi Millennium S.A. o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2014 r. zapadł kolejny wyrok uwzględniający powództwo Klienta naszej kancelarii w sprawie o zwrot nienależnie pobranych przez Bank Millennium S.A. opłat tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygn. akt: I C 1512/14). Wyrok nie jest prawomocny.

Read More →

Wygrana w sprawie indywidualnej o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ogłosił wyrok w kolejnej sprawie o zwrot kwot bezprawnie pobranych przez bank od kredytobiorców tytułem refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd potwierdził, że  zapisy zobowiązujące konsumentów do zwracania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie były indywidualnie negocjowane z klientami banku. Sąd […]

Read More →

Oświadczenie

Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu opinii na temat roszczeń kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty CHF czujemy się w obowiązku podkreślić, że: Spór zainicjowany przez Grupę spowodowany jest stosowaniem przez Bank Millennium S.A. niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych; Rozważania dotyczące wysokiego wzrostu kursu CHF wobec złotówki nie mają związku z żądaniami […]

Read More →

Możliwe skutki pozwu o UNWW.

W dniu dzisiejszym Pan Maciej Samcik na swoim blogu poruszył kwestię zmiany wzorców umów, którą obecnie wprowadza Credit Agricole. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie samcik.blox.pl z dniem 05 października 2014 r. wprowadzone zostaną zmiany w stosowanych przez Credit Agricole wzorcach umownych dotyczących kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Akceptacja tych zmian zdaniem banku nie wymaga […]

Read More →

Wyrok w sprawie przeciwko mBank (komentarz)

Szanowni Państwo. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniu wyroku w sprawie mBank możemy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny w Łodzi zawarł w nim szereg wypowiedzi, które korzystne są również dla rozpoczętej sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. Oddalając apelację mBanku, Sąd Apelacyjny w szczególności poczynił następujące spostrzeżenia: Sąd Apelacyjny potwierdził, że klauzule abuzywne są bezskuteczne ex ante […]

Read More →

13 czerwca 2014 r. kancelaria DTW złożyła pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium S. A

Informujemy, że 13 czerwca 2014 roku kancelaria DTW złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium S. A. dotyczący ustalenia odpowiedzialności banku za stosowanie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych indeksowanych we frankach szwajcarskich. Adwokat Marcin Szymański i adwokat Zbigniew Drzewiecki, wspólnicy DTW, są w sprawie pełnomocnikami Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie – […]

Read More →

Forum dla uczestników pozwu grupowego.

Uprzejmie informujemy, iż w ciągu najbliższych tygodni powstanie na bazie niniejszej strony forum internetowe zawierające wszelkie informacje dotyczące stanu tworzenia grupy, aktualnego stadium postępowania oraz rozliczeń finansowych mających wpływ na postępowanie. Forum dostępne będzie wyłącznie dla osób, które wykonały łącznie następujące czynności: podpisały umowę z naszą kancelarią; wpłaciły kancelarii wynagrodzenie; przesłały kancelarii umowę o kredyt […]

Read More →