Wygrana w sprawie indywidualnej o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ogłosił wyrok w kolejnej sprawie o zwrot kwot bezprawnie pobranych przez bank od kredytobiorców tytułem refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd potwierdził, że  zapisy zobowiązujące konsumentów do zwracania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie były indywidualnie negocjowane z klientami banku. Sąd podkreślił naganny charakter praktyki banku polegającej na zaniechaniu ujawnienia kredytobiorcom faktu, iż pomimo ponoszenia przez kredytobiorcę bardzo wysokich kosztów UNWW, ubezpieczenie to nie daje kredytobiorcy żadnej ochrony i ubezpieczyciel może dochodzić od kredytobiorcy zwrotu kwot, które tytułem ubezpieczenia wypłacone zostaną na rzecz banku (sygn. akt: I C 1170/14). Wyrok nie jest prawomocny.

Pełnomocnikiem Kredytobiorców w przedmiotowej sprawie był adwokat Marcin Szymański z naszej kancelarii.