Oświadczenie

Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu opinii na temat roszczeń kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty CHF czujemy się w obowiązku podkreślić, że:

  1. Spór zainicjowany przez Grupę spowodowany jest stosowaniem przez Bank Millennium S.A. niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych;
  2. Rozważania dotyczące wysokiego wzrostu kursu CHF wobec złotówki nie mają związku z żądaniami pozwu;
  3. Grupa nie kieruje swoich roszczeń wobec Skarbu Państwa, tylko wobec Banku Millennium S.A.