Złożenie pozwu grupowego o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Dnia 25 września 2015 roku  złożony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie drugi pozew grupowy przeciwko Bankowi Millennium S.A. Celem powództwa jest uzyskanie wyroku nakazującego Bankowi Millennium S.A. zwrot klientom (będącym konsumentami) bezzasadnie pobranych od nich przez bank płatności mających pokrywać koszty zwieranych przez bank i na jego rzecz umów ubezpieczenia ryzyka związanego z udzielonymi kredytami tzw. umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wartym podkreślenia jest, że niedozwolony charakter zapisów o UNWW dotyczy nie tylko frankowiczów. Ten sam wadliwy mechanizm bank stosował zarówno w stosunku do kredytobiorców, którym udzielono kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, jak i w stosunku do przysłowiowych „złotówkowiczów”.

Kancelaria prowadzi również szereg procesów indywidualnych o zwrot świadczeń nienależnych pobranych jako UNWW i w oparciu o własne doświadczenia możemy mówić o jednolitej linii orzeczniczej potwierdzającej abuzywność zapisów nakładających na kredytobiorcę będącego konsumentem obowiązek ponoszenia za bank opłat UNWW.

Media o pozwie:

Kolejny pozew o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – bankier.pl

Klienci domagają się od banku zwrotu opłat – biznes.onet.pl