UNWW: wygrana z bankiem w oparciu o prejudykat.

23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa wydał wyrok zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz Kredytobiorców reprezentowanych przez Kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy zwrot kwoty pobranej przez bank na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygnatura akt: I C 11/15) – wyrok wydano na pierwszej rozprawie po oddaleniu wszystkich wniosków dowodowych banku. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa ma szczególne znaczenie, bowiem dotyczy dalszego stosowania przez bank klauzul niedozwolonych, pomimo że wcześniej pomiędzy stronami zapadły już prawomocne wyroki dotyczące stosowania tej samej klauzuli (wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 7 kwietnia 2014r., I C 2565/13; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 października 2014r., V Ca 2187/14).

O szczegółach sporu Kredytobiorców z Bankiem: Maciej Samcik: Nie do wiary. Bank prawomocnie przegrał proces z klientami…

Dodatkowe informacje na temat orzeczenia z 23 marca 2015 r.: millennium.arkis.pl: Orzeczenie indywidualne w sprawie UNWW.