Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – prawomocna przegrana mBank S.A.

Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny – Odwoławczy wydanym w sprawie o sygn. akt: XXVII Ca 815/16 w całości uwzględnił powództwo Kredytobiorców reprezentowanych przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek, zasądzając na Ich rzecz zwrot wszystkich „składek” UNWW pobranych od tych Kredytobiorców przez mBank S.A. Wyrok jest prawomocny.