„Sama jaskółka już jest miła…” – polemika

Autorzy artykułu opublikowanego w dniu 19 maja 2016 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” przekonywali, iż linia orzecznicza w tzw. „sprawach frankowych” jest niekorzystna dla Kredytobiorców, zaś kwietniowy wyrok w prowadzonej przez kancelarię Drzewiecki Tomaszek sprawie o klauzule waloryzacyjne (przegrana banku) niczego w „ugruntowanej linii orzeczniczej” nie zmienia.

Bez wątpienia kwietniowy wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. to dopiero początek.  Pamiętajmy jednak, że – jak napisał prof. Jerzy Bralczyk – Choć w przysłowiu jest powiedziane, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, widzimy w jaskółce zapowiedź tej wiosny. Jeszcze jej nie uczyniła, ale już ją wróży. (…) Ten miły ptak wiąże się językowo z rzeczami dobrymi i służy do nazywania innych objawów nadchodzących zmian, polepszenia, powodzenia. Sama jaskółka już jest miła, a tu wiemy, że na niej się nie skończy.

Pełna treść polemiki naszej kancelarii ze wspomnianym wyżej artykułem dostępna jest pod linkiem:

Rzeczpospolita: Abuzywne klauzule waloryzacyjne stosowane przez banki i rozszerzona prawomocność wyroków SOKiK