Kolejna przegrana mBank S.A. w sprawie o UNWW

W dniu 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo Klienta Drzewiecki Tomaszek i zasądził na rzecz Kredytobiorcy od pozwanego banku  przeszło 13 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez bank kwot na tzw. „ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”. Wyrok nie jest prawomocny.