Nieważność umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski (SSO Rafał Wagner, I C 1807/20)

Ogłoszony w dniu dzisiejszym w prowadzonej przez nas sprawie wyrok, jakkolwiek nieprawomocny, wart jest odnotowania z kilku przyczyn. Po pierwsze z uwagi na to, że w sprawie dziś zakończonej badaniu podlegała umowa o kredyt denominowany dawnego BZ WBK – umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski, która co prawda w naszej ocenie jedynie pozornie może wydawać się […]

Read More →

GETIN – INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCÓW-KONSUMENTÓW Z UMOWAMI KREDYTU INDEKSOWANEGO W ZWIĄZKU Z PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJĄ

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem dnia 30.09.2022 r. (piątek) przez Getin Noble Bank S.A. informacji dostępnych pod poniższym linkiem: https://www.getinbank.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/bfg-rozpoczal-przymusowa-restrukturyzacje-getin-noble-bank-sa-ktorego-dzialalnosc-zostanie-przeniesiona-do-wspolnego-banku-bfg-i-systemu-ochrony-bankow-komercyjnych-utworzonego-przez-osiem-bankow-komercyjnych.html przedstawiamy krótkie podsumowanie bieżącej sytuacji związanej z rozpoczęciem przymusowej restrukturyzacji (tzw. procedura resolution) wobec Getin Noble Bank S.A. Załączamy poniżej link do dokumentu opublikowanego na stronie Getin Noble Bank S.A., zawierającego także treść opisanej […]

Read More →

Bank Millennium i Deutsche – prawomocne wygrane Klientów DT, nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania, nie będzie skargi kasacyjnej DB

Sprawa przeciwko Bankowi Millennium – kredyt indeksowany kursem CHF i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego  W tej sprawie w I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie (SSR Robert Bełczącki) wydał wyrok niekorzystny dla naszych Klientów. Stwierdził w nim co prawda, że Walutowa Klauzula Indeksacyjna jest abuzywna, ale uznał, że automatycznie upada postanowienie dotyczące […]

Read More →

Szczęśliwy piątek trzynastego – Sukces Klienta DT w Sądzie Najwyższym w sprawie przeciwko Deutsche Bank !!!

W ostatni piątek – 13 maja 2022 r. – Sąd Najwyższy w składzie Przewodniczący – SSN Paweł Grzegorczyk Sędziowie: SSN Marta Romańska, SSN Roman Trzaskowski rozpoznał skargę kasacyjną reprezentowanego przez nas konsumenta w sprawie przeciwko Deutsche Bank od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2022 r. – I ACa 65/19 (w pierwszej […]

Read More →

Sąd Najwyższy otworzył drogę do żądania stwierdzenia nieważności nieuczciwych umów kredytu również dla przedsiębiorców.

Uchwałą z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 40/22, Sąd Najwyższy (SSN Marcin Krajewski, SSN Beata Maria Janiszewska, SSN Mariusz Andrzej Załucki ) orzekł, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt indeksowy do waluty obcej są zapisy umowy upoważniające kredytodawcę do jednostronnego określenia kursu waluty wskazanej jako właściwa do wyliczenia […]

Read More →

Kolejne trzy prawomocne wygrane naszych Klientów – zarzut zatrzymania zgłoszony przez banki nieuwzględniony

✌️✌️ Wyrokiem z dnia 10.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy w sprawie V Ca 1236/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A. uznał umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za nieważną, oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 7.03.2019 r., sygn. akt I C 4201/17 i nie uwzględnił zgłoszonego […]

Read More →

prawo.pl: Wiewiórowska-Domagalska: Polskie sądy muszą w sprawach frankowych respektować orzeczenia TSUE

👉 „Nazwanie wyroku sądowego, ewidentnie naruszającego prawo unijne „przełomowym”, czy brak wskazania, że od wyroku przysługuje apelacja, może wprowadzać konsumentów w błąd, skłaniając ich do podjęcia decyzji, których nie podjęliby mając pełną wiedzę na temat sytuacji prawnej. Może więc zostać zakwalifikowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa.”  👉 „Sędziowie, którzy otwarcie opowiadają się za przestrzeganiem prawa unijnego i orzecznictwa […]

Read More →

prawo.pl – „Sądy w sprawach frankowych wciąż orzekają wbrew TSUE – mogą być pozwy wobec Skarbu Państwa”

Dla spraw „frankowych” na pewno przełomowy stał się wyrok w sprawie Dziubak i tym samym od końca 2019 r. szala zwycięstwa przechyliła się na stronę konsumentów. To na pewno cieszy, ale też dziwi, gdyż przed pierwszą polską sprawą „frankową” TSUE wielokrotnie wypowiedział się na temat zakresu ochrony, jaką winno zapewnić prawo krajowe konsumentowi na rynku […]

Read More →

Prawomocne zabezpieczenie roszczeń naszego Klienta w sprawie przeciwko Deutsche

Rok 2021 zamknęliśmy złożeniem pozwu w imieniu frankowicza, który zawarł umowę o kredyt denominowany kursem CHF z Deutsche Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie w ekspresowym tempie rozpoznał zawarty w pozwie wniosek o zabezpieczenie roszczeń konsumenta i postanowieniem z dnia 30.12.2021 r. wniosek w całości uwzględnił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest skuteczne od dnia jego wydania. […]

Read More →