„Frankowe” podsumowanie kwartału

Od ostatniego wpisu na tym blogu minęły już trzy miesiące. Spieszymy więc z podsumowaniem minionego kwartału w prowadzonych przez nas sprawach „frankowych”: 7.08.2020 r. zapadł pierwszy wyrok w prowadzonej przez DT sprawie „frankowej”, wydany w oparciu o przepisy tzw. ustawy covidowej, na posiedzeniu niejawnym – wyrokiem w sprawie o sygn. akt I C 1224/17 Sąd […]

Read More →

Kolejna prawomocna wygrana Klientki DT z Getin Noble Bank S.A. – VI ACa 726/18

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz konsumentki kwotę ponad 200 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych od niej przez bank świadczeń pieniężnych w wykonaniu umowy o kredyt indeksowany kursem waluty obcej. Sąd I Instancji w tej sprawie wyrokiem z 18.07.2018 r. (XXV C […]

Read More →

Umowa kredytu Getin Noble Bank S.A. nieważna – orzeczenie prawomocne

W dniu wczorajszym (tj. 15.07.2020 r.) prawomocnie orzeczona została nieważność umowy kredytu Klientek DT w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Sądu I Instancji, że zawarte w tej umowie postanowienia regulujące indeksację kredytu kursem franka szwajcarskiego są abuzywne, a także, że Powódki nie zostały w sposób wyczerpujący poinformowane o […]

Read More →

Prawomocna wygrana Klienta DT w sprawie „frankowej” z mBank S.A.

10 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 1027/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 maja 2018 r. (I C 620/17), zasądzającego na rzecz Klientów DT od banku zwrot nadpłaconych przez nich rat kredytu. Wyrok jest prawomocny. Czekamy na jego pisemne uzasadnienie. W wyroku Sądu I […]

Read More →

Wygrana Klienta DT w sprawie kredytu „frankowego” GE Money

Wyrokiem z dnia 29.06.2020 r., wydanym w sprawie Klientki naszej kancelarii przeciwko bankowi BPH, dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bank, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) uwzględnił w całości powództwo i zasądził od banku na rzecz Powódki ponad 80 tys. złotych oraz zwrot poniesionych kosztów procesu. Sąd podzielił nasze […]

Read More →

Frankowicze wygrywają w Sądzie Okręgowym – kredyt „odfrankowiony”

Przez ostatnie dwa miesiące z uwagi na stan epidemii uległ czasowej zmianie tryb pracy sądów. Odbywały się posiedzenia niejawne oraz rozstrzygano sprawy z katalogu tzw. spraw pilnych. Ustawowo wstrzymany był też bieg terminów sądowych. Nie były więc doręczane również uzasadnienia wyroków, zapadłych przed ogłoszeniem stanu epidemii. Treść pierwszego doręczonego nam orzeczenia w sporze „frankowiczów” z […]

Read More →

Frankowe wygrane na wiosnę

Szanowni Państwo, jak wiadomo sądy rozpoznające sprawy tzw. frankowiczów ze względu na stan epidemii mają obecnie obowiązek zmiany terminów rozpraw na czas późniejszy. Ostatnie publikacje wyroków w prowadzonych przez nas sprawach miały więc miejsce w pierwszych dniach marca 2020 r. Z ogromną satysfakcją informujemy, że w każdej z tych spraw przegranymi były banki 😉 Krótkie […]

Read More →

Kolejna prawomocna wygrana Klienta kancelarii DT w „sprawie frankowej” – uzasadnienie wyroku (umowa kredytu nieważna)

To bardzo intensywny czas w prowadzonych przez nas sprawach sądowych. Znacznie mniej jest nas więc w mediach społecznościowych, a więcej na salach sądowych. Dlatego też dopiero dzisiaj dzielimy się z Państwem informacją o prawomocnej wygranej reprezentowanego przez nas kredytobiorcy – „frankowicza” przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygnatura: I ACa 67/19), […]

Read More →

VI ACa 312/19 – prawomocna wygrana z Raiffeisen

W dniu dzisiejszym wygraliśmy prawomocnie z Bankiem Raiffeisen w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego kursem waluty obcej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w Wydziale VI Cywilnym w sprawie o sygn. akt: VI ACa 312/19 oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXV Cywilny w sprawie o sygn. akt: XXV C 2866/18. […]

Read More →