Sąd Apelacyjny potwierdza nieważność kolejnej umowy mBank S.A. w prowadzonej przez nas sprawie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1.12.2021 r., sygn. akt: I ACa 559/21

Wydanym w dniu wczorajszym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek) utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział I Cywilny w zakresie ustalenia nieważności umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF (umowa tzw. nowego portfela mBanku) i zasądził na rzecz reprezentowanych przez nasz zespół konsumentów kwotę prawie pół miliona złotych tytułem zwrotu nienależnie pobranych od nich przez bank świadczeń pieniężnych. Odsetki od należności głównej zasądzono od dnia złożenia przez powodów oświadczenia o wyrażeniu zgody na stwierdzenie bezwzględnej nieważności umowy kredytu. W sprawie nie był rozpatrywany zarzut potrącenia, ani też zarzut zatrzymania. Bank takich zarzutów nie podniósł do zamknięcia sprawy w II instancji.

Konsumentów w tej sprawie reprezentował adw. Marcin Szymański (partner DT) wraz z r.pr. Joanną Trojacką (counsel DT) i adw. Marcinem Palikotem (counsel DT)