Prawomocna wygrana Klientki DT z Deutsche Bank – umowa nieważna

Wyrokiem z dnia 22 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział I Cywilny ( Przewodniczący – Sędzia Małgorzata Sławińska) w sprawie reprezentowanej przez naszą kancelarię Konsumentki przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. (sygn. akt Sądu II Instancji: I ACa 450/21. sygn. akt Sądu I Instancji: I C 118/18) prawomocnie stwierdził nieważność umowy o kredyt denominowany zawartej przez Konsumentkę z Deutsche w roku 2009.

Wyrok Sądu I Instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny) wraz z uzasadnieniem dostępny jest na portalu orzeczeń sądów powszechnych – zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (link poniżej).

Treść orzeczenia I C 118/18 – Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych (ms.gov.pl)