Frankowa wygrana przed Sądem Najwyższym

W nawiązaniu do informacji zawartych w poprzednim wpisie:https://dt.com.pl/frankowicze/sad-najwyzszy-oddalil-skarge-kasacyjna-banku-w-sprawie-reprezentowanych-przez-dtw-frankowiczow-przeciwko-raiffeisen/ , publikujemy poniżej treść sentencji opisanego w nim wyroku Sądu Najwyższego, oddalającego skargę kasacyjną Raiffeisen Bank od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, uwzględniającego w całości roszczenia naszych Klientek, utrzymującego w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie XXV C 2866/18.

Z niecierpliwością oczekujemy na uzasadnienie tego wyroku.

Sygn. akt II CSKP 532/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)
‎SSN Marcin Łochowski (sprawozdawca)
‎SSN Maciej Kowalski

w sprawie z powództwa M. K. i K. K.
‎przeciwko […] Bank […] z siedzibą w W.
‎o zapłatę,
‎po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 23 marca 2022 r.,
‎skargi kasacyjnej strony pozwanej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
‎z dnia 19 grudnia 2019 r., sygn. akt VI ACa […],

1. odrzuca skargę kasacyjną w części dotyczącej punktu pierwszego zaskarżonego wyroku;

2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części;

3. zasądza od […] Bank […] z siedzibą w W. na rzecz M. K. i K. K. kwoty po 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.