Category: Klauzule Waloryzacyjne

mBank przegrywa prawomocnie w Sądzie Rejonowym

Wyrokiem z 4 lutego 2020 roku w sprawie I C 916/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny (Przewodniczący: Asesor Sądowy Michał Maj) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 58 844 zł (wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 4.05.2017 r.) tytułem nadpłaconych rat kredytu indeksowanego kursem CHF oraz zwrot […]

Read More →

III CZP 54/21 – „Frankowe” zagadnienie w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Pierwszy złożony przez naszą kancelarię pozew „frankowy” dotyczył umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego zawartej przez konsumentów z Bankiem Millennium S.A. Konsumenci ci podjęli odważną decyzję o rozpoczęciu procesu z Bankiem Millennium, kiedy zdecydowanie nie można było mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej w tzw. sporach „frankowych”. Pozew indywidualny w omawianej sprawie złożony został w sądzie […]

Read More →

„Frankowe” podsumowanie kwartału

Od ostatniego wpisu na tym blogu minęły już trzy miesiące. Spieszymy więc z podsumowaniem minionego kwartału w prowadzonych przez nas sprawach „frankowych”: 7.08.2020 r. zapadł pierwszy wyrok w prowadzonej przez DT sprawie „frankowej”, wydany w oparciu o przepisy tzw. ustawy covidowej, na posiedzeniu niejawnym – wyrokiem w sprawie o sygn. akt I C 1224/17 Sąd […]

Read More →

Kolejna prawomocna wygrana Klientki DT z Getin Noble Bank S.A. – VI ACa 726/18

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz konsumentki kwotę ponad 200 tys. PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych od niej przez bank świadczeń pieniężnych w wykonaniu umowy o kredyt indeksowany kursem waluty obcej. Sąd I Instancji w tej sprawie wyrokiem z 18.07.2018 r. (XXV C […]

Read More →

Umowa kredytu Getin Noble Bank S.A. nieważna – orzeczenie prawomocne

W dniu wczorajszym (tj. 15.07.2020 r.) prawomocnie orzeczona została nieważność umowy kredytu Klientek DT w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił stanowisko Sądu I Instancji, że zawarte w tej umowie postanowienia regulujące indeksację kredytu kursem franka szwajcarskiego są abuzywne, a także, że Powódki nie zostały w sposób wyczerpujący poinformowane o […]

Read More →

Prawomocna wygrana Klienta DT w sprawie „frankowej” z mBank S.A.

10 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 1027/18) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 maja 2018 r. (I C 620/17), zasądzającego na rzecz Klientów DT od banku zwrot nadpłaconych przez nich rat kredytu. Wyrok jest prawomocny. Czekamy na jego pisemne uzasadnienie. W wyroku Sądu I […]

Read More →

Wygrana Klienta DT w sprawie kredytu „frankowego” GE Money

Wyrokiem z dnia 29.06.2020 r., wydanym w sprawie Klientki naszej kancelarii przeciwko bankowi BPH, dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bank, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) uwzględnił w całości powództwo i zasądził od banku na rzecz Powódki ponad 80 tys. złotych oraz zwrot poniesionych kosztów procesu. Sąd podzielił nasze […]

Read More →

Frankowicze wygrywają w Sądzie Okręgowym – kredyt „odfrankowiony”

Przez ostatnie dwa miesiące z uwagi na stan epidemii uległ czasowej zmianie tryb pracy sądów. Odbywały się posiedzenia niejawne oraz rozstrzygano sprawy z katalogu tzw. spraw pilnych. Ustawowo wstrzymany był też bieg terminów sądowych. Nie były więc doręczane również uzasadnienia wyroków, zapadłych przed ogłoszeniem stanu epidemii. Treść pierwszego doręczonego nam orzeczenia w sporze „frankowiczów” z […]

Read More →