Mec. Marcin Szymański o różnicy pomiędzy nieważnością a unieważnieniem umowy

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego artykułu autorstwa mec. Marcina Szymańskiego, który wyjaśnia różnicę pomiędzy unieważnieniem umowy a stwierdzeniem jej nieważności w świetle sporów „frankowych”.

Artykuł dostępny jest po kliknięciu na link https://www.prawo.pl/