Kolejna prawomocna wygrana Klienta kancelarii DT w „sprawie frankowej” – uzasadnienie wyroku (umowa kredytu nieważna)

Photo on Trendhype

To bardzo intensywny czas w prowadzonych przez nas sprawach sądowych. Znacznie mniej jest nas więc w mediach społecznościowych, a więcej na salach sądowych. Dlatego też dopiero dzisiaj dzielimy się z Państwem informacją o prawomocnej wygranej reprezentowanego przez nas kredytobiorcy – „frankowicza” przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygnatura: I ACa 67/19), która miała miejsce 29.01.2020 r., ale jednocześnie publikujemy pisemne uzasadnienie tego orzeczenia.

Spór w opisywanej sprawie dotyczył kredytu indeksowanego kursem waluty obcej, udzielonego przez mBank.

Wyrok w pierwszej instancji w tej sprawie wydany został dnia 2.11.2018 r., a jego uzasadnienie dostępne jest tutaj: https://www.saos.org.pl/judgments/362983

Na skutek apelacji Powoda Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił zaskarżony wyrok oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej pozwem kwoty. Pełna treść uzasadnienia wyroku sądu II instancji dostępna jest po kliknięciu TUTAJ.

W sprawie kancelaria sformułowała roszczenie o tzw. „odfrankowienie” umowy z jednoczesnym oświadczeniem Powoda, że w jego ocenie ewentualne uznanie umowy za bezwzględnie nieważną nie jest dla niego niekorzystne.