Frankowe wygrane na wiosnę

Szanowni Państwo,

jak wiadomo sądy rozpoznające sprawy tzw. frankowiczów ze względu na stan epidemii mają obecnie obowiązek zmiany terminów rozpraw na czas późniejszy. Ostatnie publikacje wyroków w prowadzonych przez nas sprawach miały więc miejsce w pierwszych dniach marca 2020 r.

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w każdej z tych spraw przegranymi były banki 😉

Krótkie zestawienie przedstawiam poniżej:

  • wyrok z dnia 9 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXC Cywilny (sygn. XXV C 2726/18 , referent: SSO Piotr Bednarczyk): Sąd ustalił w sentencji orzeczenia, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów z EFG Eurobank Ergasias SA Spółka Akcyjna oddział w Polsce (dotyczy kredytu indeksowanego kursem waluty CHF);
  • wyrok z dnia 11 marca 2020 r., Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział III Cywilny (sygn. III C 1672/19, referent: SSR del. Michał Marcysiak): Sąd pozbawił w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego wobec naszego Klienta przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna (dotyczy kredytu indeksowanego kursem waluty CHF);
  • wyrok z dnia 11 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXV Cywilny (sygn. XXV C 2373/17, referent: SSO Paweł Duda): Sąd uwzględnił w całości żądanie zwrotu kwot nadpłaconych przez naszych Klientów na rzecz Getin Noble Bank wobec wykonywania umowy z zastosowaniem nieuczciwych postanowień o waloryzacji walutowej (czyli uwzględnione zostało roszczenie o zwrot nadpłat wobec tzw. „odftankowienia”) i ustalił w sentencji orzeczenia brak związania Powodów kwestionowanymi przez nas postanowieniami niedozwolonymi na przyszłość (dotyczy kredytu indeksowanego kursem CHF).

Wyroki wymienione wyżej nie są prawomocne. Oczekujemy na ich uzasadnienie.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że nasz zespół procesowy pracuje bez zakłóceń i pozostaje do Państwa dyspozycji. Część pracy wykonywana jest zdalnie w oparciu o posiadany przez nas, zaprojektowany wyłącznie na nasze potrzeby, system informatyczny, zaś na bieżąco w kancelarii przygotowujemy do złożenia i wysyłki terminowe pisma procesowe oraz nowe pozwy.

Wdrożyliśmy natomiast wszelkie możliwe środki ostrożności w związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną i zachęcamy do kontaktu z nami w sprawach „frankowych” przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bankipozwyindywidualne@dt.com.pl

Powyższy adres e-mail obsługiwany jest przez cały nasz zespół i wszyscy mamy do niego dostęp, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiedzieć mailowo na wszystkie Państwa pytania związane z pozwem „frankowym”.

Zdajemy sobie sprawę z powagi obecnej sytuacji epidemicznej i życząc Państwu dużo zdrowia oraz cierpliwości pozostajemy gotowi do dalszego wspierania Państwa w sporach z bankami.

Wyjaśniam też (w związku z otrzymywanymi zapytaniami w tym temacie), że nie mamy pewności, czy publikacje orzeczeń, na które oczekujemy w kwietniu 2020 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, odbędą się w wyznaczonych już przez ten Sąd terminach. Wstępnie zakładamy, że tak. Zapewniam, że powiadomimy Państwa o ich wyniku i serdecznie proszę (niezależnie od wprowadzanych prawnych ograniczeń w przemieszczaniu się), aby w obecnej sytuacji osoby, które często licznie nas jako publiczność wspierały (za co w imieniu naszych Klientów i kancelarii bardzo dziękuję), zrezygnowały z pomysłu uczestnictwa w takiej publikacji dla własnego bezpieczeństwa.

Kolejne wpisy na tym blogu, dotyczące bieżących wyroków w sprawach, które prowadzimy, a także pomysłów banków na „pomoc” dla „frankowiczów”, zostaną zamieszczone w tym tygodniu.

Tymczasem polecam Państwa uwadze teksty dostępne pod następującymi linkami:

https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Rzecznik_Finansowy_zbada_warunki____wakacji_kredytowych_____23178

oraz:

Pod drugim linkiem dostępne jest uzasadnienie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalającego odwołanie Banku Millennium S.A. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sygn. akt: DDK-12/2017. W tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów składało wiele podmiotów, w tym my – w roku 2015 – wraz z Panią Rzecznik Konsumentów z Olsztyna, reprezentantem grupy w pozwie grupowym przeciwko Bankowi Millennium. Dzięki Członkom Grupy w tym postępowaniu UOKiK otrzymał solidną dokumentację do swoich dalszych działań, za co po raz kolejny dziękujemy konsumentom, którzy licznie odpowiedzieli na apel o dokumenty i mają swój ogromny udział w powyższym rozstrzygnięciu.