Wygrana Klientów DT w sprawie indywidualnej przeciwko Raiffeisen

account-bank-banking-1548994Dzisiaj zakończyliśmy w I instancji postępowanie indywidualne w sprawie naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, gdzie spór dotyczył nieuczciwych postanowień umownych w umowie kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia referent: SSR del. Adam Mitkiewicz) ocenił, że postanowienia umowy kredytu oraz regulaminu kredytowania, regulujące zasady walutowej waloryzacji wierzytelności banku wobec konsumentów, są nieuczciwe i nie wiążą kredytobiorców, w efekcie czego powództwo o zapłatę jest w pełni uzasadnione w tej sprawie i w całości zasługuje na uwzględnienie.

Sygn. akt: XXV C 1126/19