Przegrana mBanku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie

DT20190611Jak zawsze miło nam poinformować o kolejnej wygranej DT w sporze o roszczenia wynikające z niedozwolonych postanowień umownych zawartych w umowie o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej. Taki właśnie wyrok zapadł dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie z powództwa naszych Klientów (konsumentów) przeciwko mBank S.A. Wydany został przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (sędzia referent: SSR Łukasz Mrozek).

Sąd uznał, że postanowienia składające się na walutową klauzulę waloryzacyjną oraz zapisy nakładające na kredytobiorcę obowiązek ponoszenia za bank opłat na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego są abuzywne. Na rzecz konsumentów zasądzono zwrot wszystkich „składek” na UNWW oraz nadpłaconych rat kredytu.

Sygnatura akt: VI C 1360/17

Wyrok nie jest prawomocny.