Wygrana Klienta DT w sprawie kredytu „frankowego” GE Money

Wyrokiem z dnia 29.06.2020 r., wydanym w sprawie Klientki naszej kancelarii przeciwko bankowi BPH, dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z GE Money Bank, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maria Piasecka) uwzględnił w całości powództwo i zasądził od banku na rzecz Powódki ponad 80 tys. złotych oraz zwrot poniesionych kosztów procesu. Sąd podzielił nasze stanowisko o nieuczciwym charakterze postanowień regulujących zasady indeksacji kredytu oraz orzekł, że skutkiem stwierdzenia abuzywności kwestionowanych przez nas klauzul jest pozostawienie umowy w mocy w pozostałym zakresie jako umowy o kredyt złotowy oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR. Sąd ocenił tym samym, że umowa jest ważna, a niewiążące w całości są postanowienia regulujące walutową waloryzację kwoty kredytu i rat spłaty (sygn. akt: XXIV C 738/16; orzeczenie nieprawomocne).

Photo on Foter.com