adw. Marcin Szymański z Luksemburga o wyroku TSUE w sprawie Dziubak vs Raiffeisen

Wraz z pełnomocnikami Państwa Dziubak w Luksemburgu jest dzisiaj także mec. Marcin Szymański – wspólnik DT, członek FPF – Forum Prawników Finansowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komentarzami na temat dzisiejszego orzeczenia, dostępnymi pod linkiem poniżej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny potwierdził dzisiaj słuszność argumentacji, którą Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy prezentuje zarówno w postępowaniach grupowych, jak i w sprawach indywidualnych dotyczących kredytów „frankowych” od ponad pięciu lat !

Prawnicy frankowiczów po wyroku TSUE: to nie jest bilet do nieba