Wygrana Klienta DT z Getin Noble Bank

Miło jest nam poinformować o kolejnej wygranej Klienta DT w sporze z Getin Noble Bank S.A. w związku z umową o kredyt waloryzowany kursem CHF.

piles-of-coins-on-tableSąd Okręgowy w Warszawie w dniu 16 września 2019 r. w sprawie o sygn. akt: XXV C 2050/17 uwzględnił powództwo i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę prawie pół miliona złotych nienależnie pobraną przez bank na podstawie zawartych w umowie kredytu indeksowanego do CHF abuzywnych postanowień dotyczących waloryzacji walutowej.

Sąd w całości podzielił naszą argumentację o nieuczciwym charakterze zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych oraz o skutkach stwierdzenia abuzywności tych postanowień umownych.

Sąd uznał za zasadne żądanie zwrotu kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą faktycznie pobranych przez pozwanego przedsiębiorcę rat spłaty kredytu, a sumą rat, jakie pozwany bank powinien był pobrać po ich obliczeniu z pominięciem niedozwolonych klauzul umownych.

Sędzią Referentem była SSO Anna Błażejczyk.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

 

Photo on Foter.com