Category: UNWW

Wygrana w sprawie indywidualnej o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

W dniu 10 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie ogłosił wyrok w kolejnej sprawie o zwrot kwot bezprawnie pobranych przez bank od kredytobiorców tytułem refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sąd potwierdził, że  zapisy zobowiązujące konsumentów do zwracania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie były indywidualnie negocjowane z klientami banku. Sąd […]

Read More →

Możliwe skutki pozwu o UNWW.

W dniu dzisiejszym Pan Maciej Samcik na swoim blogu poruszył kwestię zmiany wzorców umów, którą obecnie wprowadza Credit Agricole. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie samcik.blox.pl z dniem 05 października 2014 r. wprowadzone zostaną zmiany w stosowanych przez Credit Agricole wzorcach umownych dotyczących kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Akceptacja tych zmian zdaniem banku nie wymaga […]

Read More →