Category: Bez kategorii

Oświadczenie

Wobec pojawiających się w środkach masowego przekazu opinii na temat roszczeń kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty CHF czujemy się w obowiązku podkreślić, że: Spór zainicjowany przez Grupę spowodowany jest stosowaniem przez Bank Millennium S.A. niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych; Rozważania dotyczące wysokiego wzrostu kursu CHF wobec złotówki nie mają związku z żądaniami […]

Read More →

Wyrok w sprawie przeciwko mBank (komentarz)

Szanowni Państwo. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniu wyroku w sprawie mBank możemy stwierdzić, że Sąd Apelacyjny w Łodzi zawarł w nim szereg wypowiedzi, które korzystne są również dla rozpoczętej sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. Oddalając apelację mBanku, Sąd Apelacyjny w szczególności poczynił następujące spostrzeżenia: Sąd Apelacyjny potwierdził, że klauzule abuzywne są bezskuteczne ex ante […]

Read More →

Forum dla uczestników pozwu grupowego.

Uprzejmie informujemy, iż w ciągu najbliższych tygodni powstanie na bazie niniejszej strony forum internetowe zawierające wszelkie informacje dotyczące stanu tworzenia grupy, aktualnego stadium postępowania oraz rozliczeń finansowych mających wpływ na postępowanie. Forum dostępne będzie wyłącznie dla osób, które wykonały łącznie następujące czynności: podpisały umowę z naszą kancelarią; wpłaciły kancelarii wynagrodzenie; przesłały kancelarii umowę o kredyt […]

Read More →