Forum dla uczestników pozwu grupowego.

Uprzejmie informujemy, iż w ciągu najbliższych tygodni powstanie na bazie niniejszej strony forum internetowe zawierające wszelkie informacje dotyczące stanu tworzenia grupy, aktualnego stadium postępowania oraz rozliczeń finansowych mających wpływ na postępowanie.

Forum dostępne będzie wyłącznie dla osób, które wykonały łącznie następujące czynności:

  • podpisały umowę z naszą kancelarią;
  • wpłaciły kancelarii wynagrodzenie;
  • przesłały kancelarii umowę o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF z Bankiem Millennium S.A. wraz z wszystkimi załącznikami oraz aneksami.