Klauzule waloryzacyjne – wygrana Kredytobiorcy.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia jako sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo kredytobiorcy reprezentowanego przez kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy” przeciwko bankowi w sprawie kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF). Sąd wskazał, że stosowane przez bank postanowienia umowy w zakresie przeliczania kwoty kredytu i rat na walutę obcą – klauzula waloryzacyjna – są  postanowieniami niedozwolonymi, ponieważ bank nie określił sposobu ustalania kursu i zastrzegł sobie możliwość ustalania tego kursu jednostronnie. Abuzywny charakter klauzuli waloryzacyjnej stosowanej przez pozwany bank w umowach kredytu zawieranych z konsumentami wcześniej został już stwierdzony prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r. (sygn. akt: XVII AmC 1531/09), w oparciu o który w dniu 5 sierpnia 2014 r. do rejestru klauzul niedozwolonych pod numerem 5743 wpisane zostało postanowienie w brzmieniu:

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”.

W zapadłym 29 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięciu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia uznał, że tak określona w umowie kredytowej waloryzacja do waluty obcej nie wiąże konsumenta przy jednoczesnym utrzymaniu w mocy umowy kredytowej w pozostałym zakresie. Na tej podstawie – tytułem zwrotu świadczenia nienależnego – zasądzono od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę blisko 20 000,00 PLN odpowiadającą różnicy pomiędzy rzeczywiście pobranymi ratami spłaty a ratami, które miał prawo pobrać bank, gdyby nie stosował niedozwolonych postanowień.

Wyrok ten jest bardzo dobrym sygnałem dla kredytobiorców, którzy dochodzą swoich praw w związku ze stosowaniem przez banki arbitralnej i abuzywnej waloryzacji walutowej – w odniesieniu do tzw. kredytów „frankowych” jest to prawdopodobnie pierwszy wyrok w Polsce, w którym z tego tytułu zasądzono świadczenie pieniężne na rzecz konsumenta – i to w pełnej żądanej wysokości.

Sygnatura orzeczenia to: VI C 1713/15. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Media o wyroku:

ONET.BIZNES: Sąd hojniejszy od polityków ws. kredytu we frankach

PULS BIZNESU: Precedensowy wyrok frankowy

DZIENNIK – GAZETA PRAWNA: Puls Biznesu: Sąd wydał korzystny wyrok w sprawie frankowicz kontra mBank

WYBORCZA.BIZ: Sąd zawstydził prezydenta i zgodził się na przewalutowanie

NEWSWEEK POLSKA: Przełomowy wyrok sądu ws. frankowiczów? Rozstrzygnięcie korzystniejsze niż propozycje polityków

NA TEMAT: Wielkie zwycięstwo frankowicza. Sąd po raz pierwszy w historii zamienił frankowe długi na złotówki

W POLITYCE: Precedensowy wyrok sądu w sprawie tzw. kredytu frankowego

GAZETA.PL Next: Zwrot w sprawie kredytów we frankach? Ten wyrok zainteresuje też „złotówkowiczów”

superbiz.se.pl: Rewolucyjny wyrok dla frankowiczów. Kredytobiorcy odzyskają pieniądze?

se.pl: Banki pożyczały franki, których nie miały

Fakt24.pl: Sąd zawstydził Dudę i PiS. Ten wyrok przerazi banki!

wiadomości.tvp.pl: Frankowicz wygrał w sądzie

tvn24bis.pl: Przegląd prasy: Precedensowy wyrok. Frankowicz wygrał z bankiem

Superstacja TV: Bezprecedensowy wyrok ws. frankowicza. Czy w Polsce skończy cię bankokracja?

Rozmowy w Polsat News 2 – Kredyty frankowe

Telewizja Republika: Dobra wiadomość dla frankowiczów. Sąd nakazał przeliczyć kredyt na złotówki

Polskie Radio: Kredyty we frankach szwajcarskich: zaskakujący wyrok sądu. Pomoże innym frankowiczom?

Radio Gdańsk: Sąd przyznał niemal 20 tys. zł rekompensaty frankowiczowi. Uznał, że kredyt nie jest frankowy, tylko złotówkowy

Radio Szczecin: Frankowicz wygrał z bankiem